ЦРВЕНИ КРСТ СВИЛАЈНАЦ НАСТАВЉА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА “ПРОМОЦИЈА ХУМАНИХ ВРЕДНОСТИ“

Црвени крст Свилајнац наставља у школској 2021/22 години са реализацијом програма “Промоција хуманих вредности“. Током прве недеље октобра 2021. године реализована је радионица првог Модула (Толеранција), док су у другој недељи октобра 2021. године реализоване радионице Другог (Културни идентитет и поштовање разлика) и Трећег Модула (Ненасилно решавање конфликата).

Циљ програма који Црвени крст Свилајнац у континуитету спроводи је смањење насиља међу младима кроз поштовање и уважавање културолошких разлика. Програм је намењен ученицима четвртог разреда основних школа и реализује се путем радионица које се организују у њиховим учионицама. Пројекат обухвата седам актуелних тема данашњице, а теме су толеранција, културални идентитет и поштовање разлика, ненасилно решавање конфликта, дискриминација и сигматизација, родна равноправност, дечија права и превенција насиља путем електронских медија.

Реализатори програма су млади волонтери Црвеног крста Свилајнац старости од 16 до 25 година, који су обучени за спровођење радионица вршњачке едукације. У току школске 2021/2022. године “Промоцију хуманих вредности“ спроводићемо у Основној школи “Јован Јовановић Змај“ и то у матичној школи. Програмом су обухваћене три групе четвртог разреда са укупно 68 ученика. У реализацији Програма “Промоција хуманих вредности“ Црвеном крсту Свилајнац помоћ и подршку пружају Црвени крст Србије и Швајцарски Црвени крст.