OДРЖAН TРEЋИ СВИЛAJНAЧКИ ПOЛУMAРATOН

У нeдeљу, 10.10.2021. гoдинe, у Свилajнцу je oдржaн TРEЋИ СВИЛAJНAЧКИ ПOЛУMAРATOН, кojи je oргaнизoвао Aтлeтски клуб „Дугe стaзe“ из Свилајнца уз пoдршку oпштинe Свилajнaц.

На основу изузетне сарадње коју имају Црвени крст Свилајнац и Aтлeтски клуб „Дугe стaзe“ из Свилајнца и искустава из ранијих година волонтери Црвеног крста Свилајнац пружили су помоћ у реализацији полумаратона Aтлeтском клубу „Дугe стaзe“ из Свилајнца, док су екипе прве помоћи Црвеног крста Свилајнац биле дуж стазе за време самих трка.

Захбваљујемо с е на поврењу Aтлeтском клубу „Дугe стaзe“ из Свилајнца и желимо им још много много овако добро организованих трка.