ПРОГРАМ “ПРОМОЦИЈА ХУМАНИХ ВРЕДНОСТИ“

Црвени крст Свилајнац у периоду од 01.09.2021. године до 31.12.2021. године уз подршку Црвеног крста Србије реализује ПХВ активности у Основној школи “Јован Јовановић Змај“ из Свилајнца за ученике 4. разреда основне школе. Програм се реализује у три групе за 68 ученика. Са сваком групом биће реализована по једна радуионица сваког od 7 Модула.

Пројекат “Промоција хуманих вредности” је један од најзначајнијих пројеката Црвеног крста Свилајнац у раду са младима, а реализује се кроз вршњачку едукацију и интерактивни рад.

Циљ пројекта је смањење насиља међу младима а теме су:

– толеранција

– лични и културни идентитет и поштовање различитости

– ненасилна комуникација и решавање сукоба мирним путем

– превенција дискриминације и стигматизације

– родна равноправност

– дечија права

– превенција насиља путем електронских медија

Црвени крст Свилајнац уз помоћ Црвеног крста Србије за потребе програма „Промоција хуманих вредности“ поседује и адекватан едукативни материјал како за кориснике тако и за носиоце Програма, и то приручник „Промоција хуманих вредности”, едукативни календар „За доброту сваки дан је добар дан” и за потребе овог програма едуковано је 10 младих волонтера који раде са децом.