Допунска листа за поделу сетова за кречење и репарацију зидова

Абдејтована листа корисника који су унети у базу Црвеног крста Свилајнац за поделу сетова за кречење и репарацију зидова у оквиру пројекта “Велика Морава“

logo

img227

Један корисник може да добије искључиво само 1 пакет за репарацију и санирање зидова на основу идентификације ЈМБГ-а.

Корисници који су на овој листи моћи ће да подигну сетове 24.11.2014.године, уколико то не ураде 24.11.2014. године , исте могу преузети после целокупне расподеле по горе пројектованом распореду, односно од 24.11.2014.године. О времену расподеле и распореду накнадно ћемо објавити информацију а најкасније до 21.11.2014.године.

Црвени крст Свилајнац задржава могућност да измени распоред због непоштовања доставе сетова Црвеном крсту Свилајнац од стране добављача или услед дејства више силе.