РАСПОРЕД ПОДЕЛЕ

Распоред поделе сетова за кречење и репарацију зидова Црвеног крста Свилајнац:img223Корисници који не подигну сетове када су планирани по распореду, исте могу преузети после целокупне расподеле по горе пројектованом распореду, односно од 24.11.2014.године. О времену расподеле и распореду накнадно ћемо објавити информацију а најкасније до 21.11.2014.године.

Црвени крст Свилајнац задржава могућност да измени распоред због непоштовања доставе сетова Црвеном крсту Свилајнац од стране добављача или услед дејства више силе.