ПРОЈЕКТОВАНИ ПЛАН РАСПОДЕЛЕ СЕТОВА ЗА РЕПАРАЦИЈУ ЗИДОВА

ПРОЈЕКАТ “ВЕЛИКА МОРАВА“

logo
Корисници који не подигну сетове када су планирани по распореду исте могу преузети после целокупне расподеле, односно после 24.11.2014.године.
Црвени крст Свилајнац задржава могућност да измени распоред због непоштовања доставе сетова Црвеном крсту Свилајнац од стране добављача или услед дејства више силе.