КАМП ДРР ЦРВЕНОГ КРСТА СРБИЈЕ

Деловање у несрећама

Волонтери Црвеног крста Свилајнац учесатвовали су заједно са својим вршњацима из Велике Плане, Пожаревца и Смедерева на Кампу посвећеном смањењу ризика и ублажабању последица од елементарних непогода и других опасности – ДРР. Камп је одржан у периоду од 21.-23.08.21017.године у Великој Плани на локалитету испод моста на реци Великој Морави. Учесници су моралида сами подигну шаторско насеље, да брину о исграни и да раде практично на радионицама и вежбама.

Природне несреће и оружани сукоби су разарали материјална добра, изазивали страдања и патњу становништва, али су у исто време позитивно утицали на мотивисање волонтера за рад у организацији Црвеног крста. На основу Закона о поверавању јавних овлашћења, Црвени крст је водећа Организација надлежна за обуку најшире популације у указивању прве помоћи, неге повређених и оболелих, у мотивисању грађана за добровољно давалаштво крви и спровођење послова Службе тражења.

Пројекат Црвеног крста Србије „Припреме за деловање у несрећама“ обухвата планирање употребе људских ресурса и опреме којом располаже национално друштво (и све његове јединице тј. ООЦК) у одговору на несреће и самостално или као учесник у акцијама других структура у држави који су позвани да одговоре на несреће. У несреће се сврставају:

1. Природне несреће (земљотреси, поплаве и бујице, олујни ветрови, пожари, одрони, снежне падавине и др.)
2. Саобраћајне несреће већих размера
3. Техничко-технолошке несреће (хаварије и експлозије)
4. Ратна разарања и друге кризне ситуације (у земљи, суседним земљама, миграције већих размера)

а пружање адекватне помоћи жртвама несреће, неопходно је пре свега имати адекватну процену која мора да обухвати све елементе на основу којих се ангажују најоптималнији људски и материјални ресурси у што је могуће краћем времену. У зависности од карактера, размера и последица несрећа укључују се адекватни оперативни нивои за одговор на несреће који су организовани на следећи начин: