ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОГРАМ ЗА ИНКЛУЗИЈУ

Заједнички програм за инклузију

Заједнички програм за инклузију Рома и маргинализованих група кроз образовање Црвени крст Свилајнац реализује од 2002.године.         Програм је подржан од стране Швајцарске агенције за развој и сарадњу, Међународне федерације друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца, Данског Црвеног крста и Шпанског Црвеног крста, реализује се и кроз сарадњу са UNICEF-ом  и невладином организацијом „Помоћ Деци„.

Основни циљ заједничког програма је био да допринесе реализацији                            2. Миленијумског циља развојаПостићи универзалност основног образовањадо 2015. године осигурати да сва деца, девојчице и дечаци подједнако, буду у могућности да доврше своје основно образовање

Пројекат се сада налази у фази реализације радионица са децом и омладином шкослког узраста које имају за циљ афирмацију активности Црвеног крста и промоцији хуманих вредности.

Црвени крст Свилајнац редовно реализује активности а са децом раде вршњачки едукатори.