Предавања, медицински прегледи, савети

У оквиру пројекта ,,Нови домови и инклузивно окружење за осетљиве категорије становниоштва у општини Свилајнац, Локална самоуправа општине Свилајнац и Црвени крст Свилајнац, 27.09.2023. године, организовали су предавања за кориснике пројекта који су се у оквиру истог уселили у своје нове станове.

Реализована су три предавања на следеће теме:

  1. Болести зависности -предавач Др Игор Стојменовић
  2. Прва помоћ – предавач Др Векослав Зајић
  3. Репродуктивно здравље – предавач Драгана Микарић