Пројекат „Сигурније школе и отпорније заједнице“

Пројекат „Сигурније школе и отпорније заједнице“

У оквиру пројекта „Сигурније школе и отпорније заједнице“, који спроводе Црвени крст Србије и аустријски и канадски Црвени крст, у периоду од 11. до 12.-09.2017. године Црвени крст Свилајнац у просторијама Црвеног крста у Свилајнцу реализовао је обуку 25 просветних радника који ће са ученицима 3. и 4. разреда основне школе радити раионице из области смањења ризика и ублажавања последица од елементарних непогода.

 

Општи циљ пројекта је допринети информисаности о могућим несрећама, ширењу знања кроз превентивна предавање за ученике основних школа о правилном понашању ученика у случају несрећа као и изградњи капацитета школа за одговор на ванредне ситуације и несреће кроз набавку адекватне опреме.