ПРОЈЕКАТ – „ВЕЛИКА МОРАВА РАНИ ОПОРАВАК И ОТПОРНОСТ НА НЕСРЕЋЕ“

ПРОЈЕКАТ – „ВЕЛИКА МОРАВА РАНИ ОПОРАВАК

И ОТПОРНОСТ НА НЕСРЕЋЕ“

Поштовани,

Обавештавамо вас да можете, уколико до сада нисте преузели свој сет за репарацију и поправку зидова, да то можете да учините у среду 03.12.2014. и четвртак 04.12.2014.године у времену од 9 до 12 сати, на Дистрибутивном месту – Рециклажно двориште КЈП “Морава“ , улица Каменичка бб, Свилајнац.

–       Kорисници  Пројекта ( су искључиво ) корисници новчане помоћи Владе РС (сви поплављeни од 1. до 5. категорије поплављености), спискове корисника добијамо од  Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја Владе РС , на сваких 14 дана,

–       За  Општину Свилајнац  обезбеђена је помоћ за преко 2150 породица у укупној новчаној вредности од 650000 еура. Донатор је Аустријски Црвени крст, Аустријска развојна агенција, Швајцарски Црвени крст и Организација Комшија у невољи.

–       Ако је словна грешка у списку код имена или презимена а ЈМБГ је тачан, извршиће се  расподела, значи ЈМБГ је неопходно да буде тачан, да би се извршила дистрибуција или потписао споразум,

–       Ако је грешка у ЈМБГ, не може се издати роба, ЦК ће затражити исправку од надлежних органа,

–       Робу ( сет материјала и алата ) може преузети и друго лице, које није корисник Пројекта-решења, само уз писмено-оверено овлашћење, за ову намену или генерално за све активности око поплаве. Овлашћење остаје код ЦК, тако да  исто треба бити копирано и оверено.

–       Потписују се 3 примерка пријемнице робе и 3 примерака Споразума ( укупно  око 12.000 папира ). Текст Споразума се може видети испред дистрибутивног места. Једна пријемница иде кориснику, друга   остаје ЦК Свилајнац, а трећа  иде    ЦК Србије тј. донатору.

–       Корисник који се не појави у предвиђеним терминима неће моћи да подигне свој сет за поправку и репарацију зидова . Разлог је тај што овај поступак траје још од 04.11.2014.године и завршава се 10.12.2014.године.

–       Предуслов за добијање новчане помоћи је преузимање материјалне помоћи.    Ако неко ( евентуално ) не жели да преузме материјал не може да очекује ни новчану исплату

–       Лица-породице које су добиле правоснажно решење, а не налазе се на списку, помоћ ће моћи да преузму оног тренутка када се нађу на списку Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручија Владе РС, а спискови ће се на 14 дана објављивати на сајту поменуте Канцеларије.

–       За кориснике Пројекта који су корисници новчане социјалне помоћи Центра за социјални рад постоји могућност да добију помоћ у још једној ночаној транши, након реализације основног Пројекта.

–       Дистрибутивно место – Рециклажно двориште КЈП “Морава“ , улица Каменичка бб, време дистрибуције  од  9-12 сати.Очекује се  пријем и дистрибуција око 375 тона робе.

–       Расподела новца ићи ће преко Банке Поштанске штедионице.

Новоотворени рачуни се отварају и затварају без наплате, исплата донације је без провизије.

–      Новац ће бити преношен  Банци Поштанској штедионици са централног нивоа из Црвеног крста Србије,  15 до 30 дана од дана преузимања сетова и потписивања споразума.

–       За исплату новца , неопходно је да корисник поседује потписан и оверен  Споразум-одобрење  Црвеног крста и личну карту  корисника Пројекта.

–       Ако корисник Пројекта није у могућности да преузме новац, мора се обратити Поштанској шдедионици, која ће му дати информацију шта му је потребно тј.  која врста овлашћења.

–       Рок за преузимање новца са рачуна у поштанској штедионици је до  30 дана од приспећа новца на рачун.

Молимо вас дођите по свој сет, уколико га до сада нисте преузели, у заказано време.

У Свилајнцу, 26.11.2014.год.

ЦРВЕНИ КРСТ СВИЛАЈНАЦ