ПРОМОЦИЈА ХУМАНИХ ВРЕДНОСТИ У “ОСНОВНОЈ ШКОЛИ “ВОЖД КАРАЂОРЂЕ“ У КУШИЉЕВУ

Волонтери Црвеног крста Свилајнац започели су јопш један циклус радионица Перограма Промоција хуманих вредности. Овог пута радионице реализујемо у Основној школи “Вожд Карађорђе“ у Кушиљеву за ученике четвртог разреда ове школе. Ученици ће имати прилику да у се оквиру вршњачке едукације упознају са 7 различита Модула у овиру Програма Промоција хуманих вредности:

– толеранција

– лични и културни идентитет и поштовање различитости

– ненасилна комуникација и решавање сукоба мирним путем

– превенција дискриминације и стигматизације

– родна равноправност

– дечија права

– превенција насиља путем електронских медија

Радионице ће бити реализоване до краја првог полугодишта школске 2021/2022 школске године.

Захваљујемо се на изузетној сарадњи Основној школи “Вожд Карађоеђе“ из Кушиљева.