Реализована обука Општинске јединице за деловање у ванредним ситуацијама Црвеног крста Свилајнац

У периоду од 26.02. до 28.02.2015.године у Црвеном крсту Свилајнац реализована је обука Општинске јединице за деловање у ванредним ситуацијама Црвеног крста Свилајнац. Обуку је реализовао Црвени крст Свилајнац у сарадњи са Црвеним крстом Србије а у квиру пројекта  “Велика Морава – рани опоравак и отпорност на несреће“ који се рализује уз подршку Аустријског Црвеног крста.