СЕМИНАР ДИФУЗИЈЕ ЦРВЕНОГ КРСТА ЗА ЧЛАНОВЕ СКУПШТИНЕ ЦРВЕНОГ КРСТА СВИЛАЈНАЦ

Црвени крст Свилајнац организоваО је посебан семинар посвећен Дифузији Црвеног крста за чланове Скупштине Црвеног крста Свилајнац, Управног и Надзорног одбора 12.04.2022.године.

Дифузија је традиционална активност Црвеног крста и статутарна обавеза сваког Националног друштва, утврђена Статутом Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца, као и Статутом националног друштва. Дифузија је активност ширења знања о међународном хуманитарном праву, oсновним принципима Међународног покрета и другим хуманитарним вредностима које заступа Међународи покрет Црвеног крста.