СКУПШТИНА ЦРВЕНОГ КРСТА СВИЛАЈНАЦ

У уторак, 12. априла 2022. године, одржана је редовна седница Скупштине Црвеног крста Свилајнац. Скупштини је присуствовало 15 чланова од 21 колико броји овај орган управљања Црвеног крста Свилајнац. Чланови Скупштине усвојили су Извештај о раду Црвеног крста Свилајнац за 2021. годину, План рада Црвеног крста Свилајнац за 2022. годину, Финансијски извештај Црвеног крста Свилајнац за 2021. годину и Финансијски пан за 2022. годину. Чланови Скупштине Црвеног крста Свилајнац похвалили су рад запослених у секретаријату и волонтера Црвеног крста Свилајнац.