Школица подмлатка Црвеног крста Свилајнац, 14. 11 2023. године

Црвени крст Свилајнац, сваке године, организује низ активности са циљем да се промовишу млади волонтери – чланови Омладинске теренске јединице,  њихов волонтерски рад и ангажовање.

Школице подмлатка Црвеног крста представљају један од начина анимирања деце да активно учествују у хуманитарном раду ширењем знања о вредностима које заступа Црвени крст и промоцијом солидарности.

Црвени крст Свилајнац реализовао је, 14.11 2023. године, Школу подмлатка Црвеног крста за младе волонтере Црвеног крста Свилајнац ученике Основних школа Општине Свилајнац.

Концепт Школе подмлатка обухвата едукативни програм за децу који укључује релевантне теме из различитих области рада Црвеног крста као што су:

  1. Ширење знања о Црвеном крсту
  2. Промоција вредности које промовише и заступа Црвени крст,
  3. Промоција хуманих вредности,
  4. Превенција трговине људима,
  5. Значај добровољног давалаштва крви и
  6. Промоција здравих стилова живота.